KORU's club van 52

Foto club van 52

KORU heeft sinds 2016 een club van 52. Deze club zorgt er voor dat de korfbalvereniging jaarlijks extra financiele armslag krijgt om spullen te kopen of activiteiten te ondersteunen die de vereniging zich normaliter niet kan veroorloven.

Het idee voor deze club is tijdens de ledenvergadering in maart 2016 ontstaan en nu uitgewerkt. Iedereen die KORU een warm hart toedraagt mag aan de 'Club van 52' deelnemen. De deelnemers maken per seizoen € 52 (oftewel een euro per week) aan de korfbalvereniging over. De leden van de Club van 52 beslissen zelf tijdens een jaarlijkse bijeenkomst waaraan het geld besteed wordt. Bovendien worden de namen van de deelnemers op een bord in de kantine en op de website vermeld.

Deelnemen?

Draagt u korfbal vereniging KORU een warm hart toe en wilt u ook deelnemen aan de Club van 52? Neem dan contact met ons op via: koru.uffelte@outlook.com

Geraliseerd door de club van 52

Wat is er al zoal gerealiseerd door Koru's club van 52?

Nieuwe ballen
Nieuwe ballen aangeschaft voor de jeugd.
Scorebord
Langs het veld is de score nu nog duidelijker te zien op het nieuwe scorebord.
Sporttassen
Alle spelende leden zijn voorzien van een nieuwe sporttas met het logo van de club van 52 erop!
Reserveshirts
De selectie heeft nieuwe reserveshirts gekregen.

Webcommissie KORU   09-07-2020