Contributie

Koru adviseert om de contributie automatisch in te stellen naar rekening nummer NL66.RABO.0363.3637.77 t.n.v. KV Koru bij de desbetreffende bank, dit om achterstallige betalingen te voorkomen. Overzicht contributie teams:

Contributie 2021 - 2022
Senioren, 19 jaar en ouder € 16,50 per maand
Junioren 16 t/m 18 jaar € 12,50 per maand
Pupillen/aspiranten t/m 15 jaar € 10,00 per maand
Kangoeroes per jaar € 20,00 per jaar
Overige leden per jaar € 17,50 per jaar

Webcommissie KORU   05-06-2020