Privacybeleid website korfbalvereniging KORU

Beste bezoeker,

Wanneer je gebruikt maakt van de website van Korfbalvereniging KORU, dan laat je mogelijk persoonsgegevens achter op de website. Wij springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van dit privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze webcommissie.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 9 juli 2020.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van Korfbalvereniging KORU, gevestigd aan de Schoolstraat 3A, 7975 AB Uffelte, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Korfbalvereniging KORU op haar website verwerkt van iedereen die een inlogaccount voor deze website heeft aangemaakt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals gebruikersnummer zijn persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens op deze website en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens van iedereen die een account heeft aangemaakt op de website van Korfbalvereniging KORU.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt en daar een account aanmaakt.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Als je een account aanmaakt, dan hebben we enkele gegevens van je nodig, zodat je veilig kunt inloggen op de website. Hiervoor verzamelen we de volgende gegevens:

  • Gebruikersnaam
  • Emailadres
  • Wachtwoord
Deze gegevens zijn nodig om je te kunnen laten inloggen en je permissies te geven om content te kunnen toevoegen, bewerken of verwijderen binnen de website. Ook kan omdat je bent ingelogd informatie gepersonaliseerd worden weergegeven. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch weergeven van het juiste wedstrijdschema op de homepage van de website.

Deze gegevens worden bewaard voor zolang je account bestaat en worden automatisch verwijderd wanneer je het account laat verwijderen. Je kunt op ieder moment een verzoek doen bij de webcommissie om je account te laten verwijderen.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Wij springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om en delen deze informatie dan ook niet. We dragen er zorg voor en doen er alles aan om jouw gegevens veilig te bewaren.

In uitzonderlijke gevallen moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich voordoen wanneer overheidsinstellingen zoals bijvoorbeeld politie en justitie deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken in het geval van fraude of misbruik.

Waar slaan wij de gegevens die je op deze website achterlaat op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), in een datacenter in Almere. De gegevens zijn ondergebracht op de servers van een ISO gecertificeerde hosting provider:

  • ISO 9001:2015
    De internationale norm voor kwaliteitsmanagement
  • ISO 27001:2013
    De norm voor het beschermen van data tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Wij doen er alles aan om jouw gegevens veilig op te slaan. Informatie wordt over een beveiligde verbinding gestuurd. Wachtwoorden worden geencrypt opgeslagen. De data wordt opgeslagen in een professioneel datacenter dat 24x7 bemand is, voorzien is van een camera system en waar toegangscontrole wordt uitgeoefend met badges en een vingerafdruksysteem.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Het gebruik van de website is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van de website door gebruikers jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij betreffende de website over jou beschikbaar hebben.

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je met uitzondering van je gebruikersnaam 24/7 doen in je account. Voor het wijzigen van de gebruikersnaam kun je terecht bij de webcommissie van Korfbalvereniging KORU. Aanvragen worden zo snel mogelijk verwerkt.

Het recht op verwijdering (vergetelheid)
wanneer je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, heb je het recht ons te verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. Het recht om vergeten te worden heeft betrekking op de openbaar gemaakte persoonsgegevens. Je mag ons verzoeken om alle (eventueel) geplaatste persoonsgegevens te verwijderen.

Het recht op beperking van de gegevensverwerking
Je mag ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in onder andere de volgende gevallen: je bent van mening dat de persoonsgegevens onjuist worden vermeld, je bent van mening dat de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is of wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor het halen van het doel van de verwerking.

Het recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Er volgt dan een interne verzoekprocedure. Wanneer dit geen uitkomst voor je biedt, kan je bezwaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

Het recht op overdraagbaarheid
je hebt het recht ons te verzoeken om een kopie van de door u verstrekte persoonsgegevens te geven.

Een van bovenstaande rechten inroepen? Je kan contact opnemen met het bestuur van Korfbalvereniging KORU. Korfbalvereniging KORU zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Korfbalvereniging KORU op de website met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met de webcommissie van Korfbalvereniging KORU. We helpen je graag.


Webcommissie KORU   09-07-2020