Lidmaatschap opzeggen

Indien je besluit het lidmaatschap stop te zetten, dien je dit voor 1 mei van het lopende seizoen schriftelijk te melden bij de ledenadministratie.
Bij tussentijdse beeindiging ben je verplicht om de contributie voor het gehele seizoen (1 juli tot en met 30 juni) te voldoen.


Webcommissie KORU   03-06-2020